Deze site is op 11.11.2017 voor het laatst bijgewerkt.
Parochiekerk Sint Jacobus Major 
Kerklaan 37
1921 BK Akersloot     
0251-312228                   
e-mail parochiecentrumjacob@quicknet.nl

NL87 RABO 0300 9595 16
Pastor:   
Henk Hudepohl
Mob: 0613492565

 

ANBI  info:
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA16002

PCI Info
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2105

Bij afwezigheid:
Mevr. M. Veldt, Startingerweg 31
1921 AH Akersloot 0251-310233
 

Kerstvieringen 
Lees meer